เลือกภาษา

การประชุมการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5

การประชุมการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยนักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมงาน “การประชุมการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยร่วมนำเสนอทรรศนะ ในประเด็น “ประชาธิปไตย” การสนับสนุนประชาธิปไตยไทย ผลการสำรวจ Barometer Surveyดร.สติธร ธนานิธิโชติ ประเด็น สมาชิกพรรคการเมืองกับประชาธิปไตยของประเทศไทย เป็นต้น

2017-03-17