เลือกภาษา

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2561

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2561

วันที่ 5 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานของสถาบัน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561โดยพระสงฆ์จากวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร จำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานตลอดปี 2561 ณ ห้องปฏิบัติธรรม สถาบันพระปกเกล้า

2018-01-05