เลือกภาษา

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่

วันที่ 6 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานของสถาบัน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 โดยพระสงฆ์จากวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร จำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานตลอดปี 2560 ณ ห้องโถงรับรอง สถาบันพระปกเกล้า

2017-01-06