เลือกภาษา

กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ตัวแทนผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดย นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ พร้อมด้วยพนักงานสถาบันพระปกเกล้า ร่วมเป็นเจ้าภาพ พร้อมร่วมกิจกรรมรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก “กัณฑ์ที่ 6 กัณฑ์จุลพน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์) เขตพระนคร กรุงเทพฯ

2017-07-05