เลือกภาษา

กิจกรรมให้ความรู้หัวข้อนวัตกรรมการสร้างสรรค์ความรู้ กุญแจสู่สังคมปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล

กิจกรรมให้ความรู้หัวข้อนวัตกรรมการสร้างสรรค์ความรู้ กุญแจสู่สังคมปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล

วันที่ 4 เมษายน 2560 สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมให้ความรู้ KPI Public Lecture ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการสร้างสรรค์ความรู้ : กุญแจสู่สังคมปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล” ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คาซูโอะ อิชิโจ (Professor Kazuo Ichijo) ศาสตราจารย์และคณบดีสำนักบัณฑิตวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์บรรษัทระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยฮิโตซึบาชิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มาบรรยายในประเด็นดังกล่าว โดย ผศ.ดร. อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักศึกษา และประชาชน เข้ารับฟังการบรรยายดังกล่าวกว่า 200 คน

2017-04-04