เลือกภาษา

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าเข้าพบ นายพีระศักดิ์ พอจิต เนื่องในวันปีใหม่ 2560

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าเข้าพบ นายพีระศักดิ์ พอจิต เนื่องในวันปีใหม่ 2560

วันที่ 9 มกราคม 2560 คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดย รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ,ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , ผู้อำนวยการสำนักและวิทยาลัย เข้าพบอวยพรและมอบของที่ระลึกให้แก่ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 ในฐานะรองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า เนื่องในโอกาสเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2560 ณ อาคารรัฐสภา

2017-01-09