เลือกภาษา

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าเข้าเฝ้ากราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าเข้าเฝ้ากราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ,นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักและวิทยาลัย และตัวแทนพนักงาน เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

2017-02-16