เลือกภาษา

งานประกาศเจตนารมณ์รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย

งานประกาศเจตนารมณ์รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผอ.สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล และคณะนักศักษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 7 (สสสส.7) สถาบันพระปกเกล้า ร่วมงาน "ประกาศเจตนารมณ์รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย" โดย สำนักงานพัฒนากองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อแสดงพลังของทุกภาคส่วนในการสร้างสื่อปลอดภัย ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ โดย นักศึกษาสสสส.7 ร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานการผลิตสื่อสร้างสรรค์ และเวทีสาธารณะ "สื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมสันติสุข" ซึ่งคณะนักศึกษาได้จัดกิจกรรมในช่วงเดือนพ.คและมิ.ย.60 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนากองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เห็นว่าสถาบันฯให้ความสำคัญกับประเด็นสื่อสร้างสรรค์ จึงเชิญเป็นส่วนหนึ่งในภาคีเครือข่ายการจัดกิจกรรม

2017-08-09