เลือกภาษา

งานสานเสวนา หลัง รอย ยิ้ม: เขียนสันติภาพชายแดนใต้

งานสานเสวนา หลัง รอย ยิ้ม: เขียนสันติภาพชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงานสานเสวนา "หลัง รอย ยิ้ม: เขียนสันติภาพชายแดนใต้" ภายในงานได้มีการเปิดตัวหนังสือและเรื่องราวของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้เคยผ่านกระบวนการเสวนาพูดคุยรับฟังกันในพื้นที่ มาสะท้อนให้ฟังว่าการเสวนาที่ต่อเนื่องได้ช่วยให้คนที่เคยขัดแย้งและไม่เข้าใจกัน ได้เข้าใจกันและมองเห็นตัวตนความเป็นมนุษย์ของกันและกันมากขึ้น งานนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสถาบันฯในการเชื่อมต่อความเข้าใจและความรู้สึกของคนในพื้นที่และคนส่วนอื่นๆ ของประเทศ โดยมีผู้สนใจจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานกว่า 100 คน

2017-03-12