เลือกภาษา

จัดการบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการสุนทรียปรัศนี

จัดการบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการสุนทรียปรัศนี

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักวิจัยและพัฒนา จัดการบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการสุนทรียปรัศนี” Appreciative Inquiry (AI) วิทยากรโดย Dr.Cynthia Irmer และศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นดังกล่าวร่วมกัน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ดร.ถวิลดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา นักวิชาการ พนักงานของสถาบัน เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวอย่างคับคั่ง ซึ่งมีการจัดทำกิจกรรมกลุ่ม สรุปผล พร้อมมอบประกาศแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ฝั่งห้องเรียน

2017-11-07