เลือกภาษา

นักศึกษาหลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 20 เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

นักศึกษาหลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 20 เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 19 เมษายน 2560 นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 (ปปร.รุ่นที่ 20) เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าทั้งสองท่าน เพื่อรดน้ำขอพร อีกทั้งเป็นการมุทิตาจิตระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ด้วย ณ ห้องรับรอง สถาบันพระปกเกล้า

2017-04-25