เลือกภาษา

นิทรรศการเคลื่อนที่ เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

นิทรรศการเคลื่อนที่ เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 สถาบันพระปกเกล้า โดยพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง“เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สู่หัวเมืองฝ่ายเหนือ" ขึ้น โดยนายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , นางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว , นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และผู้บริหารหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ร่วมพิธี เปิดนิทรรศการฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก หลังจากนั้นได้มีบรรยายพิเศษเรื่อง “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สู่หัวเมืองฝ่ายเหนือ” โดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ บรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจนักเรียน คณาจารย์ และประชาชนเข้าร่วมชมนิทรรศการดังกล่าวอย่างคับคั่ง

2017-07-11