เลือกภาษา

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ ร่วมงานครบรอบ 16 ปี ศาลปกครอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ ร่วมงานครบรอบ 16 ปี ศาลปกครอง

วันที่ 9 มีนาคม 2560สถาบันพระปกเกล้า นำโดย นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ และคณะร่วมงาน ในโอกาสครบรอบ 16 ปี ศาลปกครอง โดยมี นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานศาลปกครอง

2017-03-09