เลือกภาษา

ผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า วางพวงมาลา เนื่องในวันรพี

ผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า วางพวงมาลา เนื่องในวันรพี

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า นำโดยนายโพธิพันธ์ มุขสมบัติ พร้อมด้วยพนักงานของสถาบันฯ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี” เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมป์ ถ.กาญจนาภิเษก เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

2017-08-07