เลือกภาษา

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์เปิดงาน KPI Congress ครั้งที่ 19

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์เปิดงาน KPI Congress ครั้งที่ 19

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานของสถาบัน เฝ้ารับเสด็จฯ จากนั้นนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า กราบบังคมทูลรายงาน ถึงความสำคัญของงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19“ประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น” Thai Democracy and New Challenges: the Ideal, Reality and Prospects ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

2017-11-10