เลือกภาษา

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 7

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 7

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะรองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า และ กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 124 ปี ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

2017-11-08