เลือกภาษา

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยพนักงานของสถาบันฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดขวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนมชีพ ทั้งสองพระองค์ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ มุ่งพัฒนางานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทย ยังประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทย สร้างความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ กระทรวงสาธารณสุข

2017-09-24