เลือกภาษา

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา และพนักงาน ของสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ สโมสร กองบัญชากองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

2017-08-11