เลือกภาษา

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 6

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 6

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช โดยกิจกรรรมในช่วงเช้า คณะนักศึกษา ร่วมวาง พวงมาลาถวายราชสักการะ ณ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และวางพานพุ่ม ณ พลับพลาประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เพื่อทราบประวัติความเป็นมาการแพทย์ไทยและประวัติการแพทย์แผนปัจจุบัน โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้นำชมพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้ การศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าว จัดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560-1 มิถุนายน 2561 สำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรนี้ ประกอบด้วย แพทย์และวิชาชีพสายสาธารณสุขอื่นๆ รวมทั้งบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 140 คน

2017-11-03