เลือกภาษา

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ 17 ปี

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ 17 ปี

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ และพนักงานของสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ 17 ปี โดย พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้มอบช่อดอกไม้ ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ

2017-04-10