เลือกภาษา

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 29 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 29 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ตัวแทนผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดย นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ และพนักงานสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง ปีที่ 29 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พร้อมร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงานของ “สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดีหญิง” โดย ดร. จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

2017-07-11