เลือกภาษา

วันคล้ายวันก่อตั้ง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีที่ 25

วันคล้ายวันก่อตั้ง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีที่ 25

วันที่ 12 กันยายน 2560 คณะผู้สถาบันพระปกเกล้า นำโดยรองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า คณะ ผู้บริหารและพนักงานของสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีที่ 25 โดย นายนัฑ ผาสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้รับมอบช่อดอกไม้ ณ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ

2017-09-12