เลือกภาษา

วันสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครบรอบ 15 ปี

วันสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครบรอบ 15 ปี

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และพนักงานของสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครบรอบ 15 ปี พร้อมร่วมบริจาคให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านนนทภูมิ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย ปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

2017-10-03