เลือกภาษา

วันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 15 ปี

วันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 15 ปี

วันที่ 29 กันยายน 2560 คณะผู้สถาบันพระปกเกล้า นำโดยรองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และพนักงานของสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 15 ปี โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้รับมอบแจกันดอกไม้ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ

2017-09-29