เลือกภาษา

วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครบรอบ 16 ปี

วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครบรอบ 16 ปี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และพนักงานของสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครบรอบ 16 ปี โดยนายวัส ติงสมิตร ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับมอบช่อดอกไม้ ณ บริเวณลานชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะฯ

2017-07-06