เลือกภาษา

วางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 7

วางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 7

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ พร้อมด้วยพนักงานสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2017-11-08