เลือกภาษา

ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า พบสื่อมวลชน สวัสดีปีใหม่ 2560

ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า พบสื่อมวลชน สวัสดีปีใหม่ 2560

วันที่ 4 มกราคม 2560 ศูนย์สื่อสารองค์กร ในฐานะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า เดินทางไปพบสื่อมวลชน จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ Thai PBS , หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ , หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ , ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 , ช่อง 11 (NBT) , ช่อง 7 , หนังสือพิมพ์ข่าวสด , หนังสือพิมพ์มติชน เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2560 เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ของสถาบันพระปกเกล้าไปยังสังคมในวงกว้างด้วยดีเสมอมา

2017-01-04