เลือกภาษา

สถาบันฝึกอบรมอีซูซุตรีเพชร เข้าศึกษาดูงานสถาบันพระปกเกล้า

สถาบันฝึกอบรมอีซูซุตรีเพชร เข้าศึกษาดูงานสถาบันพระปกเกล้า

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันฝึกอบรมอีซูซุตรีเพชร ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานรูปแบบการบริหารจัดการและการฝึกอบรมของสถาบันพระปกเกล้า พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมร่วมกัน บรรยายและแนะนำรายละเอียดโดยนายภควัต อัจฉริยปัญญา พนักงานชำนาญการพิเศษ และนายชาคริต อ่อนเมือง พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ

2017-02-16