เลือกภาษา

สถาบันพระปกเกล้าร่วมงาน วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2560

สถาบันพระปกเกล้าร่วมงาน วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2560

วันที่ 9 มีนาคม 2560 ตัวแทนผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดย นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ พร้อมคณะ ร่วมงาน “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 9 มีนาคม 2560” เพื่อร่วมเป็นเกียรติตามคำเชิญของ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กล่าวเปิดงานโดยผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านทั่วประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

2017-03-09