เลือกภาษา

สสม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นพลเมืองเพื่อพัฒนาร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน

สสม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นพลเมืองเพื่อพัฒนาร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง เปิดศักราชใหม่ลงพื้นที่อำเภอจังหารครั้งที่ 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นพลเมืองเพื่อพัฒนาร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความต้องการของพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอวัฒนชัย จันตะเสน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอจังหารอย่างยั่งยืน โดยหลังจาก นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ได้ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนในประเด็น "ความสำคัญของความเป็นพลเมือง" ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและชุมชน ได้ตกลงร่วมกันว่าควร "ขยับ" ความเป็นพลเมืองให้ขยายออกไปทั้งอำเภอจังหาร โดยให้เชิญกลุ่มแกนนำครอบคลุมทั้งอำเภอจังหารในการประชุมครั้งต่อไปซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2560 เพื่อวางแผนพัฒนาจังหารอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

2017-01-09