เลือกภาษา

อัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

อัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

วันที่ 5 มกราคม 2560 นายชูทะโร่ โอมูระ อัครราชทูต (การเมือง) สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะ เข้าพบ รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เพื่ออวยพรปีใหม่ 2560 พร้อมพูดคุยถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการจัดอบรมสัมมนาร่วมกันในอนาคต

2017-01-05