เลือกภาษา

เปิดหลักสูตรอาจริยสาสมาธิ (สำหรับวิทันตสาสมาธิฯ) รุ่นที่ 6

เปิดหลักสูตรอาจริยสาสมาธิ (สำหรับวิทันตสาสมาธิฯ) รุ่นที่ 6

วันที่ 17 มีนาคม 2560สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรอาจริยสาสมาธิ (สำหรับวิทันตสาสมาธิฯ) รุ่นที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้า และ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล เป็นหลักสูตรพิเศษตามโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมของสถาบันพระปกเกล้า โดยพัฒนาจากหลักสูตรนักศึกษาครูสมาธิของสถาบันจิตตานุภาพ ของพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สินธโร) และเป็นการต่อยอดความรู้ในการฝึกสมาธิขั้นสูงของผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร มีผู้เข้ารับการอบรมมีจำนวนทั้งสิ้น 31 คน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะจัดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2560

2017-03-17