เลือกภาษา

โครงการสร้างสำนึกพลเมือง

โครงการสร้างสำนึกพลเมือง

วันที่ 6 ธันวาคม 2560นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสร้างสำนึกพลเมือง และบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาความเป็นพลเมือง” ณ โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีคณะครูเข้าร่วมอบรม จาก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ เขต 2 จำนวน 70 คน ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2560

2017-12-06