เลือกภาษา

4ส. รุ่นที่ 7 จัดเสวนา 14 กุมภาพันธ์ หันหน้า เปิดอก ถกปรองดอง

4ส. รุ่นที่ 7 จัดเสวนา 14 กุมภาพันธ์ หันหน้า เปิดอก ถกปรองดอง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 7 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จัดงานเสวนา "ก้าวผ่านวันวาน สมานรัก วาเลนไทน์" ณ ห้องประชุม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยถกประเด็นข้อคิดเห็นของหลายฝ่ายสู่การปรองดอง แบบเสริมสร้าง สังคม สันติสุข ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะเลขาอนุกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาศึกษา รวบรวมความเห็น วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองทางการเมืองฯ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาดังกล่าว โดยผู้ร่วมเสวนา อาทิ พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายชินวัฒน์ หาบุญพาด อดีต ส.ส. พรรคเพื่อไทย นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ นายสมบัติ บุญงามอนงค์ แกนนอนวันอาทิตย์สีแดง นายสาวิทย์ แก้วหวาน ผู้นำแรงงาน อดีตแกนนำพันธมิตร และดำเนินรายการโดย นายเสถียร พิริยพรรณพงศา รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าว พีพีทีวี ซึ่งบรรยากาศภายในงานผู้ร่วมเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกันที่อยากเห็นความปรองดอง และความร่วมมือจากทุกฝ่าย รวมทั้งต้องรับฟังความเห็นที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องยึดหลักการให้อภัย และความสามัคคีปรองดอง ซึ่งความคิดเห็นจากเวทีเสวนานี้จะรวบรวม และนำเสนอต่ออนุกมธ.ปรองดอง (สปท.) ด้วย

2017-02-14