เลือกภาษา

การบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการสุนทรียปรัศนี Appreciative Inquiry (AI)

การบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการสุนทรียปรัศนี Appreciative Inquiry (AI)

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการสุนทรียปรัศนี Appreciative Inquiry (AI)
**ที่นั่งมีจำนวนจำกัด**  

-----------------------------------   

           วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 17.00 นาฬิกา ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งห้องเรียน/อาคารจอดรถ) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ดาวน์โหลดเอกสารและแบบตอบรับ

ติดต่อสอบถาม
นายวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร
email wisit@kpi.ac.th
โทรศัพท์ 089-8875877, 02-1419601, 02-1419611