เลือกภาษา

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมโครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงานวรรณศิลป์

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมโครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงานวรรณศิลป์

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมโครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงานวรรณศิลป์
โดยผู้สนใจ ต้องเขียนบทความภายใต้หัวข้อ “ประชาธิปไตยในทัศนะของท่าน”
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
-----------------------------------
   

                  สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงานวรรณศิลป์ โดยวิธีการสมัครผู้สนใจต้อง เขียนบทความภายใต้หัวข้อ “ประชาธิปไตยในทัศนะของท่าน” ความยาวไม่เกิน 1 หน้า (A4) ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ Angsana new

การเข้ารับการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ดาวน์โหลดรายละเอียด

วิธีการส่งผลงาน

ส่งผลงานทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) แสดงทัศนะของท่าน ระบุชื่อ-นามสกุล และหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 

ส่งที่

คุณวรรัตน์ ชัยชนะ
ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า
120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี ชั้น 5 โซนทิศใต้)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

**ประกาศผลการคัดเลือกเข้ารับการอบรม**
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ทางเว็บไซด์สถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

คุณวรรัตน์ ชัยชนะ (02-141-9752)
คุณประยูร โพธิ์ไชยรัตน์ (02-141-9523)