เลือกภาษา

ขายทอดตลาดรถยนต์ของสถาบันพระปกเกล้า

ขายทอดตลาดรถยนต์ของสถาบันพระปกเกล้า

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า 

 เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ของสถาบันพระปกเกล้า 

             ด้วยสถาบันพระปกเกล้า มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์ที่หมด  ความจำเป็นในการใช้งานโดยวิธีเสนอราคา จำนวน 3 รายการ ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขการขายทอดตลาดดังนี้

 

1. Toyota Camry

 

 

2. Honda Accord

 

 

3. Toyota Ventury

   
  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นายฉัตรชัย วิยานนท์
โทร 02-141-9659