เลือกภาษา

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานด้านวรรณกรรม ประเภทเรื่องสั้น ภายใต้หัวข้อ พลเมืองกำลังไทย

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานด้านวรรณกรรม ประเภทเรื่องสั้น ภายใต้หัวข้อ พลเมืองกำลังไทย

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง  ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานด้านวรรณกรรม “ประเภทเรื่องสั้น”
ภายใต้หัวข้อ “พลเมืองกำลังไทย”
เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

-----------------------------------   

                  ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานด้านวรรณกรรม “ประเภทเรื่องสั้น” ภายใต้หัวข้อ “พลเมืองกำลังไทย” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศิลปินด้านวรรณศิลป์ในการเผยแพร่ประชาธิปไตย และความเป็นพลเมืองผ่านรูปแบบผลงานด้านวรรณกรรม 

                   ชิงรางวัลผลงานยอดเยี่ยมกว่า 20 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

                  ผู้สนใจส่งผลงาน “ต้องพิมพ์ผลงานภายใต้หัวข้อที่กำหนด ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษเอ 4 ไม่ต้องมีภาพประกอบ ใช้รูปแบบตัวอักษรพิมพ์ Angsana New ขนาด 16 ตัวพิมพ์”
ติดตามรายละเอียดและกติกาการส่งผลงานได้ทางเว็บไซด์สถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th และ Facebook สถาบันพระปกเกล้า

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม
คุณวรรัตน์ ชัยชนะ (02) 141 9752
และคุณประยูร โพธิ์ไชยรัตน์ (02) 141 9523