เลือกภาษา

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรอาจาริยสาสมาธิ (สำหรับวิทันตสาสมาธิฯ) รุ่นที่ 6

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรอาจาริยสาสมาธิ (สำหรับวิทันตสาสมาธิฯ) รุ่นที่ 6

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรอาจาริยสาสมาธิ (สำหรับวิทันตสาสมาธิฯ) รุ่นที่ 6
โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
**เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560**
-----------------------------------
                  

หลักฐานการรับสมัคร

  1. ใบสมัคร
  2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
  3. สำเนาใบรับรองผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหารเท่านั้น

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการรับสมัคร


“ไม่มีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร”
สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่
หลักสูตรอาจาริยสาสมาธิฯ สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

ติดต่อสอบถาม : 

นายเอกพงษ์ กิตติวิทยารัตน์
โทร. 02-1419626