เลือกภาษา

รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำภาคประชาชน นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ

รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำภาคประชาชน นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ