เลือกภาษา

รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำภาคประชาชน นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ

รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำภาคประชาชน นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง  รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำภาคประชาชน นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมกับสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้แทนจากประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน และประเทศสหรัฐอเมริกา
**รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 เมษายน 2560 **

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

-----------------------------------

               ด้วยสถาบันพระปกเกล้าร่วมมือทางวิชาการกับ Local Government Managers Australia (LGMA) , The International City/County Management Association (ICMA) และสถานทูตสหรัฐอเมริกาจัดทำโครงการ “ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Professional Fellows Program: Fall 2017 ” เพื่อเปิดรับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำภาคประชาชน นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ต่อยอดการพัฒนางานและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้แทนจากประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน และประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 5-6 สัปดาห์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-15 เมษายน 2560 

ในรอบ Fall 2017 ได้เปิดรับสมัครให้เข้าร่วม 2 ประเด็น ได้แก่

 1. Environmental and Sustainability Professional Fellowship
 2. Legislative Process and Governance Professional Fellowship

**หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 เมษายน 2560**

ผู้สนใจควรมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. เป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ภาคประชาสังคม รวมถึงนักวิชาการ อาจารย์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจการปกครองท้องถิ่น
 3. อายุระหว่าง 25-35 ปี (ในวันที่สมัคร)
 4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 5. สามารถลาเพื่อไปเข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เป็นระยะเวลา 5-6 สัปดาห์
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี มีทักษะผู้นำ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้
 7. สามารถใช้ Social Network เช่น เฟสบุ๊ค, ทวิตเตอร์, เขียน Blog ได้
 8. ไม่มีการสอบข้อเขียนเพื่อการคัดเลือก (พิจารณาจากใบสมัครเป็นหลักและสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ)
 9. ไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ เพียงแค่กรอกใบสมัครออนไลน์โดยตรงไปยัง ICMA เท่านั้น

หากท่านสนใจในประเด็นข้างต้น สามารถเข้าไปที่ลิงค์ ดังนี้

 • ประเด็นด้าน Legislative Process and Governance Professional Fellowship

          สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร และกรอกใบสมัครโดยตรง ได้ที่ Clik Here

 

 • ประเด็นด้าน Environmental and Sustainability Professional Fellowship

          สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร และกรอกใบสมัครโดยตรง ได้ที่ Click Here

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดในโครงการ ได้ที่
1. นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการฯ
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
โทร: 02-141-9576 Email: apiwan@kpi.ac.th

2. Ms. Nancy Wang
Program Officer, LG Professionals Australia
Email: office@lgprofessionalsaustralia.org.au
website: www.lgprofessionalsaustralia.org.au