เลือกภาษา

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดนิทรรศการ เรื่อง \\\"อยู่ไกลกังวล ชนม์ชื่นฉ่ำ\\\"

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดนิทรรศการ เรื่อง \\\"อยู่ไกลกังวล ชนม์ชื่นฉ่ำ\\\"

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง นิทรรศการ "อยู่ไกลกังวล ชนม์ชื่นฉ่ำ" 

-----------------------------------

           "พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้นำเสนอเรื่องราวน่าประทับใจของวังไกลกังวลอันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านการจัดนิทรรศการหมุนเวียนด้วยสื่อต่างๆ รวมถึงจัดแสดงโบราณวัตถุสำคัญที่ทรงคุณค่า เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระจริยาวัตร และพระราชกรณียกิจ" พิธีเปิดในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น.

          จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (หยุดวันจันทร์, ปีใหม่, และวันสงกรานต์) ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สอบถาม : 02-280-3413-4