เลือกภาษา

ผลการพิจารณาข้อเสนองานวิจัย ในหัวข้อพระปกเกล้าศึกษากับพระราชกิจเพื่อการพัฒนาประเทศ

ผลการพิจารณาข้อเสนองานวิจัย ในหัวข้อพระปกเกล้าศึกษากับพระราชกิจเพื่อการพัฒนาประเทศ

logo_kpi_web

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนองานวิจัย
ในหัวข้อพระปกเกล้าศึกษากับพระราชกิจเพื่อการพัฒนาประเทศ
-----------------------------------
                  

             ตามที่ ได้มีประกาศสถาบันพระปกเกล้า ที่ 10/2560 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การรับข้อเสนองานวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยพระปกเกล้าศึกษาไปแล้วนั้น

            บัดนี้ คณะอนุกรรมการวิชาการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พิจารณาและคัดเลือกข้อเสนองานวิจัย เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาข้อเสนองานวิจัยที่ได้คัดเลือก จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

 ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โทร 02-280-3413-4