เลือกภาษา

นิทรรศการเคลื่อนที่ เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่ดินแดนใต้

นิทรรศการเคลื่อนที่ เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่ดินแดนใต้

logo_kpi_web

โครงการนิทรรศการเคลื่อนที่และสื่อการเรียนรู้พระปกเกล้าศึกษา (Museum Road Show)
เรื่อง “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่ดินแดนใต้”

            พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ (ครั้งที่ 4) “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่ดินแดนใต้” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ โดยในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 (เวลา 9.00 – 12.00 นาฬิกา) จะมีพิธีเปิดนิทรรศการและบรรยายพิเศษ  ณ พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ และโรงแรมเพิร์ล จ.ภูเก็ต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า 
โทร. (02)141-9752 email : public@kpi.ac.th
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
โทร. (02) 280 3414 ต่อ 104 – 106