ประกาศการใช้เงิน

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

ประกาศการใช้เงิน

 • รายละเอียดประกาศการใช้เงินปีงบประมาณ 2565

  รายละเอียดประกาศการใช้เงินปีงบประมาณ 2565

  ดูเพิ่มเติม

 • ประกาศการใช้เงินปี 2564

  รายละเอียดประกาศการใช้เงินปีงบประมาณ 2564

  ดูเพิ่มเติม

 • ปี 2563

  ประกาศการใช้เงินปี 2563

  ดูเพิ่มเติม

 • ปี 2562

  ประกาศการใช้งเิน ปี 2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 8 หลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับเครือข่ายศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 11 การเขียนหนังสือ"ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ : เครื่องมือสำหรับการอำนวยการประชุม" และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย

  ดูเพิ่มเติม

 • ปี 2561

  ประกาศการใช้งเิน ปี 2561 หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 17 หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 8 โครงการ "Gender Equality in Asia : Comparative Studies" และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย

  ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า