ติดต่อสถาบัน

หน้าแรก

ติดต่อสถาบัน

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 02-141-9505 - 9507,02-141 -9513,02-141-9516-9517 

งานติดตามและประเมินผล 02 -141-9663-9664 

ศูนย์สื่อสารองค์กร 02-141-9751-9755, 9758 

ห้องสมุด (ฝั่งห้องอบรม) 02-141-9672 - 9674 

ฝ่ายโสตฯ (ฝั่งห้องอบรม) 02-141-9762-63, 02-141-9672 

โทรศัพท์ 02 - 141 - 9596 - 9598 , 9601 - 9611 

โทรสาร 02 - 143 - 8177 

โทรศัพท์ 02 - 141 - 9521 - 9530 

โทรสาร 02 - 143 - 8172 

โทรศัพท์ 02 - 141 - 9550 - 9552 

โทรสาร 02 - 143 - 8174 

โทรศัพท์ 02 - 141 - 9540 

โทรสาร 02 - 143 - 8173 

โทรศัพท์ 02 - 141 - 9564 - 9576 

โทรสาร 02 - 143 - 8175 

โทรศัพท์ 02 - 141 - 9579 - 9585 

โทรสาร 02 - 143 - 8176 

การบัญชี 02 141 9650 9655 
การเงิน 02 141 9644 9649 
พัสดุ 02 -141-9656 - 9659 
บุคคล 02 -141-9639 , 9641 - 9642 
งานกฎหมาย 02 -141- 9640 
งานรถส่วนกลาง 02-141 - 9637 
งานสารบรรณ 02 -141 - 9629 

โทรศัพท์ 02-141-9785,02-141-9694
โทรสาร 02-1438178-79

โทรศัพท์ 02-1419-702
โทรสาร 02-1438202

งานรับส่งหนังสือ และงานสารบรรณ และอื่นๆ 
เบอร์โทรศัพท์ 02-141*9635-29 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สารบรรณกลาง : [email protected]

สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสถาบันพระปกเกล้า
ดาวน์โหลดโลโก้สถาบันพระปกเกล้า : Download
รูปแผนที่สถาบันพระปกเกล้า  Download
งานสารบรรณกลาง : 
[email protected]
[email protected]

02-141-9600 , 02-143-8181

KPI Facebook

LIVE Chat ได้ที่นี่ 

ร้องเรียนการทุจริต ได้ที่นี่

ติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์

แผนที่สถาบัน

สถาบันพระปกเกล้า