ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะและกฎหมาย : เสรีภาพในการประกอบอาชีพ กับการคุ้มครองแรงงานในงานประมง
การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะและกฎหมาย : เสรีภาพในการประกอบอาชีพกับการคุ้มครองแรงงานในงานประมง” 
ภายใต้โครงการสนับสนุนสารสนเทศเพื่อการทำงานของสมาชิกรัฐสภา
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สถาบันพระปกเกล้า

การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะและกฎหมาย : เสรีภาพในการประกอบอาชีพ กับการคุ้มครองแรงงานในงานประมง (9 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า