ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ตอนที่ 3 รัฐธรรมนูญอังกฤษ : โครงสร้าง ที่มา หลักการสำคัญและความสำคัญพลวัต

ระบอบประชาธิปไตย 02 กุมภาพันธ์ 2565รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ตอนที่ 3 รัฐธรรมนูญอังกฤษ : โครงสร้าง ที่มา หลักการสำคัญและความสำคัญพลวัต
วิทยากร ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
รับชมสัมมนาย้อนหลัง : https://bit.ly/3s7bjJL

 

รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ตอนที่ 3 รัฐธรรมนูญอังกฤษ (7 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า