ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. พ.ศ. 2565
แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. พ.ศ. 2565
จัดทำ โดยสถาบันพระปกเกล้า

ดาวน์โหลดผลการสำรวจและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผลการสำรวจความคิดเห็นฯ Infographic (21 ครั้ง) ดาวน์โหลด
PPT. นำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นฯ (15 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า