ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

สรุปเนื้อหาสัมมนาพิเศษ เรื่อง ตอบโจทย์......แก้รัฐธรรมนูญ 2551
          วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดโครงการสัมมนาพิเศษหัวข้อเรื่อง “ตอบโจทย์......แก้รัฐธรรมนูญ” ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2551 เวลา 09.00 – 12.30 นาฬิกา ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ อยุธยา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

ตอบโจทย์......แก้รัฐธรรมนูญ (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (TH) (90 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (EN) (67 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า