ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 10
การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 10
เรื่อง การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม

เอกสารประกอบการประชุม การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม (13 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม_Part 1 (11 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม_Part 2 (10 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม_Part 3 (11 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปกลุ่มย่อยที่ 5 (9 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปกลุ่มย่อยที่ 6 (10 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปกลุ่มย่อยทั้ง 6 กลุ่ม (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุป Panel Discussion (33 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_1) (34 ครั้ง) ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปการประชุม การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (EN_2) (28 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า